Rouw en verlies verwerking

Als je te maken krijgt met een verlies, ben je heel kwetsbaar.

Iedereen krijgt in het leven te maken met verlies. Dit verlies kan verschillende vormen hebben, bijv. het verlies door overlijden, gezondheid ,(echt)scheiding, verhuizing, werk.

Hoe werkt de begeleiding precies ?

Ik zal je begeleiden bij het werken met verschillende kunstzinnige en creatieve middelen. Je maakt gebruik van klei, teken- en schildermaterialen. Het werk wat hiermee wordt gemaakt, kan laten zien hoe je bent en in het leven staat. Het kan een stukje van jou of je levensverhaal tonen, misschien iets wat nooit te verwoorden was.

Het werkstuk kan een startpunt voor een gesprek zijn. Praten en nadenken over het beeldend product kan helpen om inzicht te krijgen in eigen gevoelens en gedachten, en te komen tot veranderingen in je dagelijks leven.

Het is niet gericht op het maken van een mooi beeld, hoewel ieder mens creatieve vermogens heeft. Het gaat om het uitdrukken van wat binnenin leeft. Dat wat soms met woorden onmogelijk lijkt.

Ook kinderen krijgen de ruimte om bij het verlies stil te staan. Dit gebeurt op een speelse manier.

Voor kinderen is het vaak erg lastig om over emoties en gevoelens te praten. Door middel van tekenen, schilderen en kleien kunnen kinderen hun gevoelens toch uiten. Ook beladen onderwerpen zoals jaloezie, schaamte en boosheid kunnen makkelijker besproken worden. Deze komen door de werkwijze vanzelf aan bod.

Het gemaakte werkstuk kan ook helpen om thuis het gesprek (weer) op gang te brengen, doordat het kind het werkstuk thuis wil laten zien.

Het tarief voor individuele begeleiding bedraagt € 60,00 voor anderhalf uur en voor kinderen € 40,00 voor een uur. Het aantal sessies zal in samenspraak en naar behoefte worden vastgesteld. Voor aanmelding voor individuele begeleiding kun je telefonisch contact met mij opnemen of mailen.