Algemene voorwaarden

Creatieve lessen Kwast & Kunst

Tekenen, schilderen en creatieve lessen voor volwassenen en kinderen in atelier ‘Kwast & Kunst’.
Je bent individueel of samen aan het werk en kan met vele technieken werken en materialen experimenteren.
Je wordt de gehele les begeleid in je eigen of samen gekozen werk en leert daardoor je eigen creativiteit richting te geven.

De lessen zijn incl. vele soorten materialen (excl. doeken) inclusief koffie / thee / limonade met wat lekkers.

De betaling gaat per maand. (vooraf betaling)
Over het jaar maar 10 maanden, de overige 2 maanden vallen gedeeltelijk in de zomervakantie.

Kwast & Kunst volgt volgens het ministerie van onderwijs ‘MIDDEN’ Nederland de vakanties.

Prijzen

-Voor volwassenen 1,5 uur € 55.- per maand

-Voor kinderen en jongeren: 1 uur € 30.- euro per maand, 1,5 uur € 40.- per maand

Betaling geschiedt vooruit te betalen aan de maand  via rekeningnummer.

Graag met vermelding (voor)naam Cursist + lesdag en maand.
Voorwaarden:

1.Je kan altijd in een les beginnen wanneer er plaats is, de lessen lopen dus ook gewoon door en zal er een eventuele verrekening van de     maand plaats vinden.
2. Kan je een les niet meld je wanneer mogelijk dan minstens 24 uur van te voren af.
3. In geval van afwezigheid bij de volwassenlessen kan de gemiste les na afmelding ingehaald worden in 1 van de andere lessen.
4. ‘Kwast & Kunst’ heeft het recht een les te laten vervallen. De les zal opgeschoven of ingehaald kunnen worden.
5. In de officiële vakantieweken en feestdagen volgens ministerie van onderwijs ‘MIDDEN’ Nederland zal er (zonder overleg) geen les zijn.
6. In overleg is het mogelijk om bij onvoorziene omstandigheden bv. langdurige ziekte de maandbetaling te laten stopzetten.
7. Opzeggen graag 2 weken voor eind van de maand.

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Kwast & Kunst.